ثبت نام کنید!

پلن های اشتراک برای عضویت جدید باز می باشند. شما می توانید قبل از عضویت از لیست بازی های وب سایت دیدن فرمایید.
ثبت نام

برنده منشن اینستاگرام

@reza_raspberry

دو قهرمان

نام کنسول بازیتان و نام بازی مورد علاقه خود را برای ما بفرستید تا در قرعه کشی شرکت کنید.(زمان قرعه کشی ۱۶ خرداد ماه می باشد و سه برنده دارد)

دو قهرمان

برنده ها: ۱-کسی که بیشترین ایمیل معرف به نام او باشد. ۲-قرعه کشی بین کسانی که ایمیل نفر اول را نوشته باشند. ۳- قرعه کشی بین همه کسانی که در این نظر سنجی شرکت کرده باشند.

1 + 1 = ?

دو قهرمان

برنده ها: ۱-کسی که بیشترین شماره معرف به نام او باشد. ۲-قرعه کشی بین کسانی که شماره نفر اول را نوشته باشند. ۳- قرعه کشی بین همه کسانی که در این نظر سنجی شرکت کرده باشند.

5 + 2 = ?