مسابقه “پوریا شوریابی”

قهرمانی با ۱۲ پیروزی و بدون شکست …

مسابقه “نیما تیموری”

وزنه کلش رویال به سمت شمال کشور سنگیتر است! …

مسابقه “علی رنجبری”

دو قهرمان از قبیله nova iran برنده جوایز مسابقه این هفته شدند …