مسابقه “قهرمان زبردست”

مسابقه “قهرمان زبردست” با بازی های چشمگیر آقای “محمد عبدی امیری” آغاز شد وی توانست با بازی های خوبش تا اواسط مسابقه صدرنشین جدول باشد و …

مسابقه “حمله انتحاری”

مسابقه “حمله انتحاری” که نوع نبرد آن توسط اعضای کانال تلگرام انتخاب شد با درخشش دوباره آقایان “پویا حاجی مرادی”،”دانیال رمزی” و “محمد شاهرخی” پایان یافت. در این مسابقه شاهد رکورد جدید ….

مسابقه “فرشته قاتل”

مسابقه “فرشته قاتل” در تاریخ ۲ بهمن ماه برگزار شد و آقایان “پویا حاجی مرادی” و “علی افشاری راد” توانستند دوباره جزو سه نفر برتر باشند….