مسابقه کلش رویال “ابن سینا” قرار بود در تاریخ ٢٩ آبان ماه برگزار شود که بعلت اختلال در اینترنت در ٢٠ آذر ماه ١٣٩٨ به میزبانی قبیله خوب Iran Fight Club به رهبری Parham برگزار شد. در این مسابقه آقای “پویا حاجی مرادی” از خمینی شهر اصفهان با ١٣ پیروزی و در دقایق پایانی بازی توانست از سد رقیب خود آقای” محمد عبدی امیری” بگذرد و قهرمانی این مسابقه را نیز مال خود کند. آقای “محمد عبدی امیری” نیز با ١٣ پیروزی و تاج کمتر نسبت به نفر اول، به نایب قهرمانی رسید. آقای “محمد حسین حسنی سعدی” در رقابتی تنگاتنگ با اکانت “مهدی کوچیکه” از قبیله میزبان، با ٨ پیروزی توانست مقام سومی را کسب کرد.

*ما قبیله ای نداریم و قبیله ۲champions.com  زیر نظر سایت ما نمی باشد*

ثبت نام در مسابقه کلش رویال