مسابقه “دلاوران ایرانی” در تاریخ ٨ آبان ١٣٩٨ برگزار شد. نوع نبرد این مسابقه “معمولی با محدودیت سطح ٩” بود. این مسابقه به میزبانی قبیله خوب iraniaaan heros به رهبری Garali برگزار شد که قهرمان های قبیله های مختلف در این دوره حضور داشتند ولی همچنان دو نماینده شایسته از قبیله Nova I Iran به رهبری Nima_Bluesky نفرات اول و دوم شدن که اینبار آقای “پویا حاجی مرادی” با ١۴ پیروی نفر اول و آقای “علی محبی” با یک پیروزی کمتر نفر دوم شدند. نفر سوم نیز آقای “محمد شاهرخی” با ٩ پیروزی از قبیله خوب Babol Nova به رهبری Mohammad  rasol  شد.

به همه قهرمان های عزیز تبریک می گوییم و امیدواریم در تمام تورنمت های زندگی، پیروز و قهرمان باشید.

ثبت نام در مسابقه کلش رویال