قبل از مسابقه کلش رویال “دیو سپید” چندین دوره مسابقات کلش رویال برگزار شده است اما بعلت در دست نبودن اطلاعات کاملی از بازی ها از آوردن آنها در وبسایت خودداری کردیم ولی تیزر مسابقاتشان در اینستاگرام دو قهرمان قابل مشاهده می باشد.

این مسابقه در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸ با نوع نبرد معمولی با محدودیت سطح ۹ برگزار شد که از میان شرکت کنندگان آقای “علی محبی” از شهر سیرجان با اکانت ali I empire از قبیله Nova I Iran به رهبری Nima_Bluesky قهرمان شد و مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان برنده شد.

پس از وی آقای “پویا حاجی مرادی” از شهر خیمنی شهر اصفهان با اکانت Nova I Badbakht از قبیله OneHive به رهبری kuza نایب قهرمان شد و مبلغ ۳۰۰۰۰ تومان برنده شد.

و آقای “محمد عبدی امیری” از شهر بابل و با اکانت محمدرضا به سومی این مسابقات دست یافت و مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان برنده شد.

ثبت نام در مسابقه کلش رویال