مسابقه “سرزمین جاوید” هفته بعد از مسابقه “دیو سپید” در تاریخ ۲۴ مهر ماه برگزار شد و شاهد بازی های زیبایی از شرکت کنندگان بودیم.

در این مسابقه که نوع نبرد آن انتخاب کارت بود، آقای “علی محبی” با ۱۱ برد، “پویا حاجی مرادی” با ۹برد و “محمد عبدی امیری” نیز با ۹ برد و تاج کمتر مجددا رتبه های خود را همانند مسابقه گذشته تکرار کردند و به ترتیب برنده مبالغ ۵۰۰۰۰، ۳۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ تومانی شدند.

امیدواریم که این سه گیمر عزیز در مسابقات آتی ما نیز خوش بدرخشند. تنها تفاوت قهرمان های این مسابقه این بود که “علی محبی” و “پویا حاجی مرادی” هردو از قبیله Nova I Iran  به رهبری Nima_Bluesky و “محمد عبدی امیری” با اکانت ARMIN 3 از قبیله I.R.A.N به رهبری ALIرضا در این مسابقه شرکت کرده بودند.

ثبت نام در مسابقه کلش رویال