مسابقه کلش رویال “قهرمان بی  نظیر ” گروه دو قهرمان با نوع نبرد “نبرد معمولی با محدودیت سطح ٩ ” به میزبانی قبیله فعال و خوبه ” BEST.IR” به رهبری اکانت RONALDO در تاریخ ١۴ اسفند ماه برگزار شد.دراین رقابت‌ محدودیت ۵ باخت برای شرکت کنندگان لحاظ شده بود، نایب قهرمان مسابقه گذشته، آقای”مبین قزل” از شهر گنبد توانست قهرمان های قبایل مختلف را زمین گیر کند و با ١٢ پیروزی و تنها ٢ شکست، قهرمانِ قهرمان های قبایل مختلف شود. پس از وی آقای “احمد رضا جعفرزاده” از شهر گراش، حامی همیشگی مسابقات کلش رویال گروه دو قهرمان با بازی های زیبایش و کسب ١١ پیروزی و ۴شکست به نایب قهرمانی رسید. پرچم دار دیگری از قبیله خوب Iran royal 8 آقای “ابوالفضل ناصر خاکی” توانست دوباره با بازی های خوبش شایستگی خود را ثابت کند و با کسب ١٠ پیروزی و ۵ شکست! توانست مقام سومی خود را تکرار کند.

نفر اول —> بلیط طلایی —> ۵٠ هزار تومان

نفر دوم —> بلیط طلایی —> ٣٠ هزار تومان

نفر سوم —> بلیط طلایی —> ٢٠ هزار تومان

ثبت نام در مسابقه کلش رویال