مسابقه پادشاه ابدی به میزبانی بسیار خوب قبیله Queen به رهبری $^M^$ (آقای علی افشاری راد) در تاریخ ۱۱ دی ماه برگزار شد. صدر جدول این مسابقه شاهد جابجایی های بسیاری بود و در نهایت آقای “احمد رضا جعفر زاده” از شهر گراش با زدن رکورد ۲۲ پیروزی قهرمان “پادشاه ابدی” شد و پس وی آقای “امیر حسین(مسعود) پویان” از شهر میناب با ارائه بازی زیبا توانست ۲۱ پیروزی از قهرمان های قبایل دیگر بدست آورد و دوم شد. رهیر قبیله میزبان آقای “علی افشاری راد” از کرج که با استراتژی های خوب خود برای مدتی صدر جدول مسابقه را مال خود کرده بود اما در پایان فقط با ۲ پیروزی کمتر از نفر اول به مقام سومی رسید. این اولین بار بود که قبیله میزبان دو نماینده از قبیله میزبان در صدر جدول قرار داشتند.

ثبت نام در مسابقه کلش رویال