مسابقه هفتگی کلش رویال با عنوان “کوروش کبیر” در تاریخ ١۵ آبان برگزار شد. در این مسابقه شاهد پدیده لول ٨ بودیم که با بازی های خوبش توانست مقام سومی را کسب کند. در این دوره مسابقه به میزبانی قبیله خوب Iran B Marz به رهبری ‘-‘poriya’-‘iz> برگزار شد.

قهرمان این دوره با اقتدار آقای “پویا حاجی مرادی” از خمینی شهر  اصفهان با ٢٠ پیروزی بود که از قبیله OneHive به رهبری Kuza در این تورنمت شرکت کرده بود.

آقای “علی محبی” نیز با بازی خوبش مقام دوم را کسب کرد. وی این بار هم از قبیله Nova I Iran به رهبریNima_Bluesky شرکت کرده بود.

نفر سوم و پدیده این دوره از مسابقات آقای “مهدی رجب پور” با لول ٨ بود! که از قبیله “رل بازی” به رهبری Mahdi(wolfgun) در این تورنمت حضور داشت و بعلت بازی های خوبشان مبلغ ١٠٠٠٠ تومان بعنوان پاداش برای ایشان واریز شد.

ثبت نام در مسابقه کلش رویال