مسابقه “قهرمان بی نظیر”

مسابقه “جنگجویان سبیلو” با میزبانی گرم قبیله فعال “KARAJ CITY.WAR” با نوع نبرد “شکار اژدها” برگزار شد و ۶ نفر برتر دو قهرمان از قبیله میزبان و دو قهرمان از قبیله IRAN ROYAL 8 حضور داشتند …

مسابقه “کماندار قهرمان”

مسابقه “کماندار قهرمان” قرار بود بدون حضور آقای “دانیال رمزی” در حال شروع شدن بود که در لحظات آخر … .

مسابقه “شوالیه عدالت”

مسابقه “شوالیه عدالت” در قبیله بسیار گرم و صمیمی “دادا” برگزار شد و پویا حاجی مرادی بازی بازی خوبش تا اواسط مسابقه صدر جدول را از آن خود کرده بود ….

مسابقه “قهرمان زبردست”

مسابقه “قهرمان زبردست” با بازی های چشمگیر آقای “محمد عبدی امیری” آغاز شد وی توانست با بازی های خوبش تا اواسط مسابقه صدرنشین جدول باشد و …

مسابقه “حمله انتحاری”

مسابقه “حمله انتحاری” که نوع نبرد آن توسط اعضای کانال تلگرام انتخاب شد با درخشش دوباره آقایان “پویا حاجی مرادی”،”دانیال رمزی” و “محمد شاهرخی” پایان یافت. در این مسابقه شاهد رکورد جدید ….

مسابقه “فرشته قاتل”

مسابقه “فرشته قاتل” در تاریخ ۲ بهمن ماه برگزار شد و آقایان “پویا حاجی مرادی” و “علی افشاری راد” توانستند دوباره جزو سه نفر برتر باشند….

مسابقه “اسکلت قهرمان”

سری جدید مسابقات گروه کلش رویال با نام “اسکلت قهرمان” برگزار شد که دو نماینده شهر کرج در بالای جدول حضور داشتن …

مسابقه “پادشاه خندان”

مسابقه پادشاه خندان سه قهرمان جدید معرفی کرد که از شهر های پاوه، نیشابور و تهران بودند ….

مسابقه “پادشاه ابدی”

این مسابقه به میزبانی قبیله خوب Queen برگزار شد، آقای “علی افشاری راد” توانست با بازی خوبش به صدر جدول برسد …

مسابقه “شوالیه ایران”

در دقایق پایانی گوشی “پویا حاجی مرادی” خاموش شد و رقیب سر سخت وی آقای “محمد عبدی امیری” توانست تعداد پیروزی های خود را با وی در عدد ١۵ …