نوشته‌ها

مسابقه “دلاوران ایرانی”

مسابقه “دلاوران ایرانی” در تاریخ ٨ آبان ١٣٩٨ برگزار شد. نوع نبرد این مسابقه “معمولی با محدودیت سطح ٩” بود. این مسابقه به میزبانی قبیله خوب iraniaaan heros به رهبری Garali برگزار شد، که …