نوشته‌ها

مسابقه “سرزمین جاوید”

مسابقه “سرزمین جاوید” هفته بعد از مسابقه “دیو سپید” در تاریخ ۲۴ مهر ماه برگزار شد و شاهد بازی های زیبایی از شرکت کنندگان بودیم…