نوشته‌ها

مسابقه “حمله انتحاری”

مسابقه “حمله انتحاری” که نوع نبرد آن توسط اعضای کانال تلگرام انتخاب شد با درخشش دوباره آقایان “پویا حاجی مرادی”،”دانیال رمزی” و “محمد شاهرخی” پایان یافت. در این مسابقه شاهد رکورد جدید ….