نوشته‌ها

مسابقه “دیو سپید”

قبل از مسابقه کلش رویال “دیو سپید” چندین دوره مسابقات کلش رویال برگزار شده است اما بعلت در دست نبودن اطلاعات کاملی از بازی ها از آوردن آنها در وبسایت خودداری کردیم ولی تیزر مسابقاتشان در اینستاگرام دو قهرمان قابل مشاهده می باشد.