نوشته‌ها

مسابقه “کماندار قهرمان”

مسابقه “کماندار قهرمان” قرار بود بدون حضور آقای “دانیال رمزی” در حال شروع شدن بود که در لحظات آخر … .